Kontrole zewnętrzne - 2017 r.

Plan kontroli zewnętrznych prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na 2017 r. znajduje się poniżej w załączniku.

Załączniki do treści