Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego

Język migowy

Lista aktualności

 • Uchwała Nr 142/2238/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-08

  2020-09-10 09:16:57

  Rozstrzygnięcie konkursu nr RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, Typ projektu 1. Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym.

 • Uchwała Nr 148/2353/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-08-11

  2020-09-10 09:06:09

  Rozstrzygnięcie konkursu nr RPPD.01.04.01-IZ.00-20-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne.

 • Uchwała Nr 150/2418/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-08-27

  2020-09-09 11:42:57

  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 • Uchwała Nr 150/2406/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-08-27

  2020-09-08 15:24:20

  zatwierdzenie listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-004/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

 • Uchwała Nr 151/2430/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-09-02

  2020-09-08 10:18:54

  w sprawie wyrażenia zgody na udział Województwa Podlaskiego w Dożynkach Prezydenckich, które odbędą się w Warszawie w Pałacu Prezydenckim w dniach 19-20 września 2020 r.

 • Uchwała Nr 151/2437/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-09-02

  2020-09-08 09:08:10

  Uchwała w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Wodnym” przez Augustowski Klub Sportowy „Sparta” w Augustowie

 • Uchwała Nr 150/2407/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-08-27

  2020-09-07 14:57:15

  zatwierdzenie listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-014/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

 • Uchwała Nr 151/2432/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-09-02

  2020-09-07 13:45:40

  Udziela się upoważnienia Panu Lesławowi Wołczowi – Dyrektorowi Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami do prowadzenia rokowań dotyczących warunków zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej i składania oświadczeń woli pod protokołami z rokowań o których mowa w art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).